Ženské meditace Mohendžodáro

Jsou unikátním projektem meditačních technik a terapií pro osobní transformaci ženy od Igora Samotného.
Meditace jsou tvořeny z 28 dlouhých uměleckých skladeb mnoha žánrů. Celý projekt meditací Mohendžodáro je unikátní tím,
že každá meditace má svoji mudru, tantru prstů a tato mudra je zapojena do procesu meditace. Podporuje a rozvíjí účinek meditační techniky. Mudry přinášejí a otevírají záznam ze zážitku meditace také kdykoliv během dne.

Celek se skládá z devíti meditací, z nichž každá trvá hodinu. Každá meditace tvoří terapii. Zaměřena je vždy na určitou hlubokou vnitřní potřebu ženy s praktickými účinky a názvy. Každá je svým způsobem jedinečná, laskavá terapie přístupná
a otevřená začátečnicím i pokročilým.

Tvořivé dětství

Pomáhá uspokojovat často nevědomé potřeby z dětství. Podporuje tvořivost a schopnost objevovat nové věci, léčí dogmatickou výchovu a pomáhá rozvíjet mysl a mozek. Podporuje život a umění si hrát. Člověk je schopen se postavit čelem ke každé životní situaci.

Laskavé sebepřijetí

Otevírá nejdůležitější vztah člověka a tím je vztah k sobě samému. Partnerský vztah nikdy nemůže být funkční bez lásky člověka k sobě. Meditace otevírá schopnost citového vyjadřování a přijímání sebe sama bez destruktivního sebehodnocení.

Imunitní posílení

Podporuje imunitu, je prevencí i vhodným lékem chronických chorob, odstraňuje zatěžující psychické kódy, ulehčuje tkáním. Odstraňuje nedůvěru člověka k sebeléčení organismu.

Umění se prosadit

Odstraňuje strach z existenční nejistoty, podporuje schopnost se prosadit pomocí psychické síly vnitřního muže, ale rovněž pomocí vnitřní ženy. Učí nenechat se odradit vlastními chybami a počítat s nimi jako s přirozenou součástí sebe sama.

Otevření se intimitě

Deprogramuje sexuální potlačení a strach z blízkosti a intimity. Léčí ztuhlé tělo, které je pod vlivem různých emocionálních zranění. Otevírá vztah k sobě a k sexuálním projevům jako lidským a přirozeným, otevírá autentičnost a nevinnost.

Pořádek v životě

Léčí chaos a nejistotu v životě, přináší přirozený řád a spočinutí a uklidnění v základní disciplíně, kterou člověk potřebuje jako zdravý lidský základ pro jakoukoliv činnost. Meditace deprogramuje minulost a otevírá cestu k budoucnosti.

Otevřené božství

Je výborná jako lék proti workoholismu a přehnaného shonu, léčí potlačené nebo přetékající ego a jeho nepříjemné projevy. Meditace učí vítězit bez boje prostým odevzdáním a dává vnitřní svobodu.

Vědomé bytí

Je esencí všech meditací, je to klidná technika, která rezonuje hluboko v podvědomí i nevědomí, bytí vychází z jednoduchosti a prázdnoty. S prázdnotou v mysli je bytí skutečné a člověk může žít opravdově.

Šťastné mateřství

Harmonizuje a centruje nejdůležitější ženský aspekt, mateřství. Pomocí jednoduchých technik ladí ženu na přirozený instinkt a vědomé prožívání hlubokých emocí spojených s aspektem matky. Otevírá vnitřní sílu.

Doplňkové meditace

k hlavním ženským meditacím 

Art Meditation

Speciální technika na otevření uměleckého talentu. V každém člověku je přirozený talent k uměleckému vyjádření. Bývá však výchovou potlačen, nebo je také potlačován přehnaným sebehodnocením, posuzováním a zbytečnou kritikou. Meditace otevírá schopnost tvořit bez zničující pozornosti na výsledek. Buduje vnitřní stav, ze kterého se přirozený umělecký talent projevuje.

Devavani

Nádherná jemná meditace, která zvědomuje náš vnitřní dětský svět a podporuje schopnost se vyjadřovat a tvořit. Kromě meditativnosti, tvoří v člověku vnitřní stav, který je otevřený novým věcem. Při pravidelném praktikování narůstá umělecký talent, schopnost řešit problémy novým způsobem a objevuje se umění inovace.

Chakra Dance

Úžasná taneční meditace, která využívá starší tantrický systém devíti čaker. Rozvíjí jednak pohybové schopnosti, jednak působí celostně na kundalini energii. Pořadí čaker je sestaveno do tzv. energetického kódu člověka, kde je dominantně posílen omlazující efekt.

Malý Blázen

Tato meditace patří mezi nejúčinnější techniky, které zbavují člověka psychického napětí, stresů a otevírají schopnost tvořit, vyjadřovat se a projevovat své potřeby. Meditace zvláštním dynamickým postupem obnovuje vztah k přítomnému okamžiku. Podporuje rovněž umělecké schopnosti, zvláště tancování, herectví a veřejné vystupování.

No Mind Meditation

Uvolňuje psychiku a spojuje tělo s hlavou. Rozbíjí automatismy, deprogramuje nadbytečné myšlenkové struktury, otevírá lidské emoce a podporuje schopnost člověka prožívat. Prožívání je důležité pro aktivní psychický odpočinek a pro schopnost se uvolnit a relaxovat. Je to jedna z nejdůležitějších meditací vhodných pro západního člověka.

Free Dance

Je výběrem originální hudby Igora Samotného a pracuje s tanečními elementy. V této meditaci je to Tanec povrchu Země, Tanec ohně, Tanec dřeva a Tanec vědomí.

Power Dance

Je výběrem originální hudby Igora Samotného a pracuje s tanečními elementy. V této meditaci je to Tanec jádra Země, Tanec vzduchu, Tanec prostoru a Tanec lůna.

Trancedence Dance

Je výběrem originální hudby Igora Samotného a pracuje s tanečními elementy. V této meditaci je to Tanec hloubky Země, Tanec centra, Tanec nitra a Tanec vody.

Měsíční lůno

Jedna z nejjemnějších meditací vůbec. Je to esence ženství. Meditace velmi laskavou formou probouzí tři stavy, které žena potřebuje, aby se vyznala v sobě a uměla tvořit svůj svět ženskou cestou.