Vyklíčit a kvést je přirozený životní proces každé ženy,

ale mnoho z nás zapomene, jak růst a rozvíjet se v souladu se svým vnitřním já. A právě v tomto mě Mohendžodáro a ženské masáže vedly k novým objevům. Díky nim jsem objevila svou sílu, svou nekonečnou lásku k sobě i k ostatním. Uvědomila jsem si, že každá žena má schopnost být léčitelkou, nejen sama pro sebe, ale i pro své blízké. Začala jsem vnímat svou energii, svou ženskost a své tělo zcela jinak. Bylo to, jako bych se znovu narodila.

Ale jak to předat dál? Jak pomoci ostatním ženám objevit jejich vlastní sílu, jejich vlastní zářivé já?

A tak vznikla vize La Žena – ženské lázně pro tělo i duši.  Místo, kde by každá žena mohla najít klid, pohodu a prostor k hledání sama sebe. S podporou mé rodiny a mého úžasného manžela jsem začala budovat toto místo. Místo plné lásky, pochopení a péče. Místo, kde každá žena může najít svůj vnitřní klid, svou vlastní sílu.

Dnes, když se ohlédnu zpět, vidím kolik cest jsem prošla, kolik výzev jsem musela překonat. Ale vím, že to všechno mělo smysl.
Protože dnes mohu být  mostem pro ostatní ženy.

Mohu je vést, podporovat je a být tu pro ně, když to nejvíce potřebují.

A pokud se teď trápíš, pokud hledáš svou cestu, věz a věř, že nejsi sama. Jsem tu pro tebe, abych tě vedla, podporovala a ukázala ti cestu k sobě samé. Věřím, že každá žena má v sobě nekonečný potenciál a schopnost zářit naplno. Tak pojď se mnou na tu úžasnou cestu objevování sebe sama. Pojď objevit svou vlastní záři,  svou vlastní sílu.

Protože ty si to zasloužíš.