Ženské meditace

Jsou unikátním projektem meditačních technik a terapií pro osobní transformaci ženy od Igora Samotného. Meditace jsou tvořeny z 28 dlouhých uměleckých skladeb mnoha žánrů. Celý projekt meditací Mohendžodáro je unikátní tím, že každá meditace má svoji mudru, tantru prstů a tato mudra je zapojena do procesu meditace. Podporuje a rozvíjí účinek meditační techniky. Mudry přinášejí a otevírají záznam ze zážitku meditace také kdykoliv během dne.

Celek se skládá z devíti meditací, z nichž každá trvá hodinu. Každá meditace tvoří terapii. Zaměřena je vždy na určitou hlubokou vnitřní potřebu ženy s praktickými účinky a názvy. Každá je svým způsobem jedinečná, laskavá terapie přístupná a otevřená začátečnicím i pokročilým.

Rozdělují se na dva stupně. První tvoří pět meditací, druhý pak čtyři. Jsou to:

Tvořivé dětství – první meditace pomáhá uspokojovat často nevědomé potřeby z dětství. Podporuje tvořivost a schopnost objevovat nové věci, léčí dogmatickou výchovu a pomáhá rozvíjet mysl a mozek. Podporuje život a umění si hrát. Člověk je schopen se postavit čelem ke každé životní situaci.

Laskavé sebepřijetí – druhá meditace otevírá nejdůležitější vztah člověka a tím je vztah k sobě samému. Partnerský vztah nikdy nemůže být funkční bez lásky člověka k sobě. Meditace otevírá schopnost citového vyjadřování a přijímání sebe sama bez destruktivního sebehodnocení.

Imunitní posílení  – třetí meditace podporuje imunitu, je prevencí i vhodným lékem chronických chorob, odstraňuje zatěžující psychické kódy, ulehčuje tkáním. Odstraňuje nedůvěru člověka k sebeléčení organismu.

Umění se prosadit čtvrtá meditace odstraňuje strach z existenční nejistoty, podporuje schopnost se prosadit pomocí psychické síly vnitřního muže, ale rovněž pomocí vnitřní ženy. Učí nenechat se odradit vlastními chybami a počítat s nimi jako s přirozenou součástí sebe sama. 

Otevření se intimitě  – pátá meditace deprogramuje sexuální potlačení a strach z blízkosti a intimity. Léčí ztuhlé tělo, které je pod vlivem různých emocionálních zranění. Otevírá vztah k sobě a k sexuálním projevům jako lidským a přirozeným, otevírá autentičnost a nevinnost. 

Pořádek v životě  – šestá meditace léčí chaos a nejistotu v životě, přináší přirozený řád a spočinutí a uklidnění v základní disciplíně, kterou člověk potřebuje jako zdravý lidský základ pro jakoukoliv činnost. Meditace deprogramuje minulost a otevírá cestu k budoucnosti.

Otevřené božství – sedmá meditace je výborná jako lék proti workoholismu a přehnaného shonu, léčí potlačené nebo přetékající ego a jeho nepříjemné projevy. Meditace učí vítězit bez boje prostým odevzdáním a dává vnitřní svobodu.

Vědomé bytí – osmá meditace je esencí všech meditací, je to klidná technika, která rezonuje hluboko v podvědomí i nevědomí, bytí vychází z jednoduchosti a prázdnoty. S prázdnotou v mysli je bytí skutečné a člověk může žít opravdově.

Šťastné mateřství – devátá meditace harmonizuje a centruje nejdůležitější ženský aspekt, mateřství. Pomocí jednoduchých technik ladí ženu na přirozený instinkt a vědomé prožívání hlubokých emocí spojených s aspektem matky. Otevírá vnitřní sílu.

>> Termíny najdeš zde <<


Ženské meditace Mohendžodáro jsou součástí Tantra-jógy Mohendžodáro zakladatelů MUDr. Moniky Sičové a Ing. Igora Samotného.
Igor Samotný • Ženské meditace Mohendžodáro  • www.mohendzodaro.cz  • info@sugama.cz